Internetowe kursy bezpieczeństwa dla właścicieli firm

Nowa witryna
szkolenia bhp online dla pracodawców
https:

Kursy bezpieczeństwa są niezbędne zarówno dla pracowników, jak i ich przełożonych. Szkolenia BHP online dla pracodawców (zarówno dla właścicieli firm, jak i kadry zarządzającej) to wygodny sposób na zapoznanie się z najważniejszymi punktami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs składa się z sześciu modułów, które wyjaśniają m.in. regulacje prawne, identyfikację i analizę zagrożeń, kształtowanie bezpiecznych zachowań, ocenę ryzyka oraz metody instruktażu na konkretne stanowiska pracownicze.

spotkania © 2018