Przeprowadzanie ankiet

Nowa witryna
Ankietowanie
www.akmedia.pl

Jeśli Twoja firma zajmuje się produkcją, to bardzo ważne byś wiedział, czego klienci wymagają od Twoich towarów. Oferowane przez nas ankietowanie dostarczy Ci informacji, dzięki którym będziesz wiedział co klientom podoba się w Twoich produktach, co warto zmienić i jak sprawić, że towar będzie kupowany znacznie częściej. Oferujemy zarówno badanie rynku poprzez rozmowę telefoniczną, jak i bezpośrednią, forma badania zależy od Twoich własnych preferencji, a także specyfiki rządzącej branżą, w której działa Twoja firma.

spotkania © 2018