Magisteruym z teologii

Nowa witryna
teologia studia
www.bobolanum.edu.pl

Głównymi kierunkami oferowanymi na naszej uczelni są politologia oraz teologia. Studia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kandydaci mogą wybierać między ogólną ścieżką dydaktyczną oraz dwiema specjalizacjami: katechetyczną oraz kapłańską. W uzasadnionych przypadkach (szczególna sytuacja, wybitne wyniki w nauce) możliwe jest poprowadzenie indywidualnego toku nauczania. Jezuici in spe są przyjmowani od razu na trzeci rok cyklu kształcenia pod warunkiem ukończenia dwuletniego kursu filozofii (biennium) odbytego na innej uczelni jezuickiej.

spotkania © 2021