Kontrole budowlane

Nowa witryna
Przegląd budowlany
https:

Specjalizacją spółki są okresowe - roczne lub pięcioletnie - badania stanu technicznego obiektów. Wykonywany przez firmę przegląd budowlany cechuje profesjonalizm, a także dbałość o szczegóły i zgodność z normami. Jest on wykonywany przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających wszelkie potrzebne uprawnienia ze względu na obowiązek zabezpieczenia nieruchomości przed ewentualnym pożarem, wybuchem, zatruciem gazem i innymi sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu użytkowników oraz mieszkańców.

spotkania © 2021