Model recyklingowy

Nowa witryna
Gospodarka w obiegu zamkniętym
https:

Wszystkie podmioty prowadzące działalność produkcyjną są solidarnie odpowiedzialne za wyczerpywanie zasobów, dewastację środowiska naturalnego oraz produkcję śmieci na wysokim poziomie. Z tego powodu w dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej pomysłów na to, jak dbać o środowisko - jednym z nich jest model znany jako gospodarka w obiegu zamkniętym. Jako firma działająca w branży chemicznej zastosowaliśmy go w ramach swojej działalności, prowadząc tym samym do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów.

spotkania © 2021