Notariusz Koszalin

Nowa witryna
Notariusz Koszalin
https:

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii Notarialnej z Koszalina są sprawy majątkowe – związane bezpośrednio ze spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali, jak również z nieruchomości lokalowymi i gruntowymi. Notariusz wskaże Państwu rozwiązania pozwalające na zgodne z prawem zabezpieczenie zobowiązania finansowego, sprzedaż nieruchomości bądź też wyegzekwowanie wydania jej przy zawieranej przez Państwa umowie najmu. Udzieli także wszelkich informacji związanych z kosztami podejmowanych czynności.

spotkania © 2022