Premie z ARiMR

Nowa witryna
Dotacja na działalność pozarolniczą
https:

Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowywania i składania wniosków o premię z ARiMR. Dotacja na działalność pozarolniczą jest dostępna dla każdego przedsiębiorcy, który spełnia wytyczne programu. Wysokość dofinansowania zależna jest od tego, ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych. Środki mogą być przyznane na rozwój firmy, która już funkcjonuje na rynku. O fundusze może ubiegać się tylko pełnoletnia osoba, będąca właścicielem gospodarstwa. Otrzymane wsparcie może być przeznaczone na zakup sprzętów.

spotkania © 2022